Ενότητες Εργασίας

 

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν βελτιστοποιημένα συστήματα επεξεργασίας νερού με τη συνδυαστική χρήση ηλεκτροδίων από νανοάνθρακες (ΕΕ1) και αγώγιμα πολυμερή (ΕΕ2).

Οι καινοτόμες ηλεκτροχημικές διεργασίες που θα αναπτυχθούν (ΕΕ3), θα μελετηθούν ως προς τη δυνατότητα ανακλιμάκωσης (ΕΕ4) και θα εφαρμοστούν σε συστήματα απιονισμού ή/και καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων προερχόμενων από μεταλλουργικές διεργασίες (ΕΕ5). 

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία νερού ή/και απόνερων με την εφαρμογή των συγκεκριμένων ηλεκτροχημικών διεργασιών θα συγκριθούν με συμβατικές τεχνικές επεξεργασίας νερού.

Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε εμπορικές εκθέσεις (ΕΕ6) και θα αποτελέσουν πυρήνα δράσεων καινοτομίας (ΕΕ7).

 

Ενότητες Εργασίας - B6642868

 

 

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης